יום התעוררות ולימוד של השמיניסטים בישיבת ההסדר שעלבים