חנוכת ארון הקודש אצלנו בישיבה

 זכינו למעמד מרומם של חנוכת ארון הקודש בבית המדרש שנתרם ע"י לואיס ליברמן ואישתו ויעקב ליברמן ואישתו, לזכר אביהם ז"ל. הרב דרוקמן בירך את התורמים. היה מרגש מאד ומרחיב את הלב. יישר כח לכל הזוכים והמזכים בקודש.