ביקורי סניפים לקראת שבת ארגון תשע"ט

 כל הארץ שלטים שלטים. לקראת שבת ארגון נתלו שלטי ברכה לחניכים הפעילים בסניפים השונים ובליל חמישי יצאו הרמי"ם והצוות החינוכי בסניפים לפרגן על עבודת הקודש בסניף.