בית מדרש נוער - ישיבת בנ"ע נר תמיד

"כי נר מצוה ותורה אור"

 

בישיבת בני עקיבא 'נר תמיד' קיימים פרוייקטים רבים של לימוד תורה ומבצעי קודש.

המטרה היא לחבר את הנוער הנפלא שלנו לתורה ולעבודת ד' מתוך בחירה ורצון!

כחלק מהרצון שלנו לחבר את התלמידים ללימוד, אנחנו משקיעים רבות באווירה מדרבנת ומצ'פרת. 

בכל לימוד מוגש כיבוד מושקע ובסוף כל פרויקט (סיום מסכת, ספר וכד')

אנחנו לוקחים את החבורה לרב גדול ולאחר מכן לסעודת מצווה ולאטרקציה. 

כך בסיום מסילת ישרים בשנה שעברה לקחנו את כל התלמידים לסיום עם הרב דרוקמן

ולאחר מכן ליום טיול בחרמון! דבר זה תורם רבות לאווירה ולדרבון של התלמידים להתחבר ללימוד ולעבודת ד'. 

לשם כל אלו אנו נשמח מאוד לקבל מכם תרומה שתהיה דרך מצוינת לברכה והצלחה, לעילוי נשמה, לזכרון או לכל מטרה אחרת. 

כל תרומה שנקבל (בכל סכום שהוא) תלך ליעד אותו בחרתם ואתם כתורמים תוזמנו להשתתף עמנו בלימוד עצמו 

וכמובן גם בסיום הפרויקט כפי שתרצו. 

הפרויקטים: