תלמידים לומדים לפני תפילת שחרית מסילת ישרים - נחת...