תחרות נאומים חט"ב

כל הכבוד לצמח מרום מכיטה ט' שהגיע למקום ראשון בתחרות נאומים שהתקיימה לחט"ב.