קמפיין בית מדרש נוער

במהלך שבוע שלם עשינו קמפיין לבית מדרש נוער - ללימוד תורה בהפסקות. הקמפין כלל חולצות, הגרלות, הפתעות וחוברת שיעורים מעוצבת.