האזנה לשיעורים על פרשת השבוע מפי ראש הישיבה - הרב איתמר ליברמן

  

חומש בראשית                    חומש שמות                   חומש ויקרא                   חומש במדבר               חומש דברים

                   בראשית                                     שמות                                   ויקרא                                 במדבר                                דברים

                   נח                                           וארא                                    צו                                      נשא                                     ואתחנן

                  לך לך                                       בא                                       שמיני                                 בהעלותך                              עקב

                  וירא                                       בשלח                                    אחרי מות                             שלח                                    ראה             

                חיי שרה                                   יתרו                                      קדושים                               קרח                                    שופטים

                תולדות                                    משפטים                                   אמור                                 חוקת                                   כי תצא 

                 ויצא                                       תרומה                                       בהר                                  בלק                                    כי תבא

                וישלח                                      תצוה                                      בחוקותי                              פנחס                                   ניצבים

                וישב                                       כי תשא                                                                            מטות                                     וילך               

                מקץ                                       ויקהל- פקודי                                                                     מסעי                                    האזינו

               ויגש                                                                                                                                                                           וזאת הברכה

                ויחי