ישיבת בני עקיבא "נר תמיד"

מערב בנימין  

 ת.ד 1860 מיקוד 73127  חשמונאים   

טלפון: 08-9767182/3/4 

פקס: 153-89767182  

דוא"ל : nertamid3@gmail.com