פרויקט 'מתחברים לתורה'

נסיעה של שכבה ליום לימוד תורה ומפגש חוויתי בישיבה גבוהה. 

נסיעה לישיבה, מפגש עם ראש הישיבה, סדנאות עם בחורי ישיבה. לימוד בחברותות. 

המטרה היא לחשוף בפני התלמידים את עולם הישיבות.

מתוך רצון לחבר אותם לתורה / אמונה וליצור רצון להגיע בהמשך ללימוד בישיבת הסדר/ גבוהה. 

עלות: אוטובוס/ים , אורחת צהריים ואטרקציה נחמדה לסיום היום ( בריכה וכד') 

לצערנו, כעת לא מתקיים בקורונה


 

פרוייקט "מתחברים לתורה"

עלות הפרוייקט

עלות של  יום 'מתחברים  לתורה'

  10,000 ש"ח

עלות של חצי יום 'מתחברים לתורה'

  5000 ש"ח

למעבר לתרומה לפרוייקט: מתחברים לתורה- לחץ כאן