ערב חשיפה והכרות בישיבת בנ"ע נר תמיד

לקראת הרישום לשנה"ל התש"פ קיימנו ערב חשיפה אצלנו בישיבה. היה מקסים לשמוע את הבנים הנפלאים שלנו מדברים ומסבירים על הישיבה.