ספר תורה חדש לע"נ מיכה קירשנבוים ז"ל

במהלך חג הסוכות זכינו בישיבה לקבל ספר תורה חדש שנכתב לע"נ מיכה קירשנבוים. הכנסת ספר תורה מתוכננת לחודש שבט לקראת תאריך האזכרה. תודה למשפחה. מתרגשים!