מסלול סיירת 'תנ"ך'

מסלול של לימוד תורה רגיל ותגבור בלימודי תנ"ך.

לימודי הגמרא נעשים קצת יותר בנחת ובליווי צמוד של הר"מ בעיקר באמצעות שיעורים (פחות בלמידה עצמית)

חלק משעות הבוקר מוקדשות ללימוד תנ"ך מעבר ללימודי התנ"ך הרגילים.

במסלול זה יש קצת פחות שעות לטובת לימודי קדש, וכמו כן אין חובה להישאר לסדר ערב. (כמובן שניתן להצטרף בשמחה!)  גם במסלול זה התלמידים מתכוננים בסופו של דבר לבגרות של 5 יחידות במסלול 'תלמוד'