מסלול סיירת מתכ"ל

חבורה מצטיינת של תלמידים ממסלול בית מדרש, שרוצים ויכולים ללמוד גמרא ברמה מאוד גבוהה ועם חזרות רבות. 

חבורה זו יוצאת מרוב שיעורי הגמרא ללמידה בבית מדרש.

הלימוד נעשה בהנחיית רב שמיועד לכך והתלמידים נגשים לקראת סוף השנה לחידון החמ"ד בגמרא.