מגמת היסטוריה

לימודי ההגבר בהיסטוריה נלמדים בישיבה בכיתות י"א ו-י"ב.

במסגרת המגמה לומדים התלמידים שלוש יחידות לימוד המתווספות לשתי יחידות החובה. 

מטרות ההוראה במגמה מכוונות למיומנויות גבוהות של הבנה, ניתוח, עיבוד והפקת מידע והבעה בכתב ובעל פה 

וליעדים לימודיים משמעותיים הנובעים מעצם היותה של המגמה מקצוע אותו בחרו התלמידים להרחיב.

בכיתה י"א

אנו לומדים יחידת לימוד על ההיסטוריה הכללית של המאה העשרים,

ממלחמת העולם הראשונה ועד נפילת הקומוניזם, אותה בנה המורה כאשר לאורך השנה

בונים התלמידים תיק עבודות המורכב ממטלות מגוונות המשלבות מיומנויות שונות.

בכיתה י"ב

אנו לומדים שתי יחידות לימוד נוספות - האחת על קהילת קרקוב בתקופת השואה

והשנייה על תולדות ארצות הברית.

בסופה של השנה נבחנים התלמידים בבחינת בגרות חיצונית על שתי יחידות אלו.

 

הלימודים במגמה מעניקים לתלמידיה היכרות עם אירועים ותהליכים היסטוריים חשובים ופיתוח חשיבה יצירתית ומורכבת.