מגמת לימודי ארץ ישראל

מטרות התוכנית

בתחום הקוגניטיבי

 • להכיר את ארץ ישראל, נופיה ואתריה לתקופותיהם.  
 • לעמוד על הזיקה שבין עם ישראל לארצו,
  תוך תשומת לב לתקופות, שבהן מילא העם תפקיד משמעותי
  בקביעת צביונה ואופייה של הארץ.   
 • להכיר תהליכים היסטוריים, פוליטיים, דתיים, כלכליים, חברתיים ותרבותיים לתקופותיהם בארץ, ויבין את דרכי השפעתם ואת מידת השפעתם על האוכלוסייה. 
 • להכיר את הריאליה של החיים בארץ ישראל בתקופות השונות.  
 • לזהות בשטח תופעות הנלמדות במסגרת התכנית, על סמך עקרונות השילוב הבין-תחומי, של מקצועות לימוד שונים.  

בתחום המיומנות

 • לפתח את היכולת להתבונן, להבין ולתפוס נוף כמכלול של "קשרים בין אדם לנוף לאורך הזמן".   
 • לדעת להפיק מידע מהתבוננות בנוף החי והדומם.   
 • לדעת להפיק מידע מממצאים ארכיאולוגיים

בתחום הערכי

 • לפתח קשר רגשי חיובי לנופי הארץ, למשאביה, לחי ולצומח שבה ולאתריה.
 • להפנים את הזיקה שבין תורת ישראל עם ישראל וארץ ישראל.
 • לפתח יחס של הבנה, של סובלנות וכבוד כלפי בני לאומים, בני מיעוטים ומאמינים בדתות שונות בארץ.  
 • לפתח רגש של אחריות כלפי הנוף, המשאבים, החי והצומח ואתרי הארץ ויעשה לשימורם.  

 דרכי הוראה יחודיות

 • סיורים לימודיים,
 • מסע ב"שביל ישראל"
 • חפירות ארכיאולוגיות,
 • טיפוח אתרים,
 • ביקור במוזיאונים.

פרקי התכנית

יחידות חובה:

 • ירושלים מראשיתה ועד לתקופה המוסלמית 1 יחידה (90 ש')
 • ירושלים מהמאה הי"א ועד ימינו    גישה כרונולוגית 1 יחידה (90 ש')
 • עבודת א"יטופ                                   1 יחידה (90 שעות)

יחידות לבחירה:

 • ההר המרכזי והבקעה         גישה רגיונאלית 1 יחידה (90 שעות)
 • צפון הארץ                        גישה רגיונאלית 1 יחידה (90 שעות)
 • מישור החוף                      גישה רגיונאלית 1 יחידה (90 שעות)
 • הנגב                                גישה רגיונאלית 1 יחידה (90 שעות)
 • ארץ ישראל במחשבה ובהלכה          1 יחידה (90 שעות) לממ"ד
 • ארכיאולוגיה תוכנית לימודים נפרדת מתוכה ניתן לבחור כל יחידה שהיא.

חמש יחידות בישיבה

 • יחידת ירושלים בעת החדשה 1 יח'  חיצונית  - י"א

יחידת ירושלים מראשיתה ועד המאה הי"ט 1 יח' פנימית - כתה י"א

 • עבודת א"יטופ 1 יח' פנימית  - כתה י'
 • 2 יחידות נוספות פנימיות ההר המרכזי והנגב - אחת ב -ט'  והשניה בי'
 • ארבע היחידות הפנימיות מצטברות לציון אחד של הערכה חלופית המשוקלל ל70% מתוך חמשת היחידות

לימודי ארץ ישראל בהיקף 5 יחידות נחשבים גם כשתי יחידות לימוד כללי המוכרות בכל האוניברסיטאות בארץ