לימוד בית מדרש נוער והדף היומי לרפואת ינון

השלמנו תפילה של כל הישיבה גם בקריאת התורה וגם תהילים בסוף התפילה מעומק הלב לרפואה שלימה של ינון ירון חיים בן שמרית. ולימוד תורה של כל בית מדרש נוער להחלמה טובה ומהירה.
בשורות טובות.