לימוד בחברותות משולבות של בוגרים וצעירים

מתקיים מהלך של חיזוק הסדרים בבית המדרש, בהם אנו לומדים בחברותות משולבות של כיתות בוגרות וצעירות וב"ה זה הולך נפלא.