עכשיו תורה- קודש בישיבה

 

בניית הקומה הרוחנית

אנו מדגישים מאוד את לימוד התורה מתוך שמחה ובחירה.

מתוך חיבור ואהבה גדולה לעולם התורה.

לימודי הקודש בישיבה נעשים בשיטות למידה מגוונות

ומתאימות לכל תלמיד, מעבר לשעות הלימוד הרגילות  . תלמידים בוחרים ללמוד תורה בזמנם הפנוי ומתוך רצון לפי נטיית ליבם. משעות הבוקר המוקדמות, ובהפסקות שונות לאורך היום מתקיימות חבורות לימוד במגוון נושאים.

גמרא, תנ"ך, חסידות, אמונה, רמב"ם, הלכה ועוד. 'כל הרוצה ליטול יבוא ויטול'