חנוכת הפנימיה בישיבת בנ"ע נר תמיד

בשעה טובה חנכו את בניין הפנימייה. תודה למר ישראל גנץ - יו"ר מועצה אזורית מטה בנימין ולמר אלחנן גלט - מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בנ"ע שכיבדו אותנו בנוכחתם