חבורה נפלאה של שביל ישראל

חזרנו מיומיים מאתגרים עם 26 בנים משכבות ט' ו-י', שביל ישראל מבית גוברין לנתיב הל''ה, עם לינת שטח בלילה קר. .