השמיניסטים בסדנא לקבלת החלטות במכון מאיר - הכנה לשנה הבאה