אירוע ה'אופנר' - מסע האופנים והניווטים השנתי של הישיבה.

מטרותיו של המסע הם מצד אחד פיתוח המודעות לחשיבות הפעילות הספורטיבית ברמה האישית, ומאידך גיבוש חברתי, ישיבתי.

כל תלמידי הישיבה משכבת ז' עד י"ב רוכבים או מנווטים יחד.

במהלך המסע התלמידים הבוגרים מסייעים ועוזרים לתלמידים הצעירים ומעודדים אותם בקטעי הרכיבה הקשים.

מסע האופנר הוא אירוע חברתי משמעותי של ישיבת 'נר תמיד' שמאורגן ע"י תלמידי הישיבה, וצוות הישיבה.

מסע האופנים כמשל לחיים: ראשית – כל רוכב אופניים יודע שכאשר קשה לו והוא נאלץ להפעיל את שריריו ולהתאמץ לפדל – סימן שהוא בעליה. וכאשר קל לו, והוא פשוט יושב על האופניים והן נוסעות מאיליהן – הוא בירידה. כך גם בחיים – כשקשה לנו ואנחנו מתאמצים – סימן שאנחנו בעליה. כאשר קל לנו ואנחנו מתגלגלים – זורמים, סימן שאנחנו ב.... והשני – כל רוכב אופניים יודע שברכיבה חייבים לשמור על איזון וכל הזמן להתקדם.

כך גם בחיים - עלינו לשאוף בכל עת להתקדם תוך שמירה על איזון בין ערכים ומטרות.