גם זום לטובה

גם זום לטובה- על הדברים הטובים שקרו לנו בישיבה בתקופת הקורונה

אנחנו בישיבה מאמינים שבכל אתגר והתמודדות יש גם הרבה אור והזדמנויות.

לפניכם פרסומים שונים של אירועים שהתרחשו בישיבה רק בגלל הקורונה..

א. מבצע לימוד הלכות תשובה לרמב"ם אבות בונים כל ערב מעשרת ימי תשובה בזום

ב. מבצע אבות בונים לימוד מסכת סוכה בסוכות 

ג. בית מדרש פעיל - כל ערב בזום

ד. שיחות מאנשים מרתקים כל יום שני בשבוע. 

ה. יום חסד - כל אחד מצ'פר חיילים, זקנים, משפחה ליד הבית...