ברכות לרב שמעון - על הוקרה כרב מצטיין ישיבתי בכנס בנ"ע