בניית ארון הקודש בישיבה

ב"ה סיימנו את בניית ארון הקודש. הארון נתרם ע"י משפחת ליברמן מקוסטה ריקה. והוא מבטא את החיבור של הישיבה ודרכה לתקופת הגאולה המופלאה בה אנו חיים.  כך היא גאולתן של ישראל... קמעא קמעא.
כאשר על הפרוכת בא לידי ביטוי הכיסופים שלנו לגאולה השלימה בבניין בית המקדש.. כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. 
עם ציור של בית המקדש.