ישיבת בני-עקיבא 'נר תמיד' בחשמונאים מחנכת את תלמידיה לאהבת תורה, לאהבת חיים ולאהבת הבריות. האווירה הנעימה והמשפחתית בישיבה מעבירים מסר לתלמידים שכך צריכים להיראות חיים שלמים ואמיתיים.

הישיבה נותנת כלים לתלמידים להתקדם לפי הרמה האישית של כל אחד, וקולטת לתוכה תלמידים בעלי רמות שונות. החינוך בישיבה הוא להתפתחות אישיותית שבסופה יציאה לתרומה לעם ישראל. במסגרת הלימודים, נלמדים מקצועות קודש רבים וכן מקצועות כלליים.

הלמידה נעשית באופן שגורם לתלמידים להגיע לאהבת הלימוד ולא רק ללימוד. במהלך שנות הלימוד מעורבים התלמידים בעשייה חברתית ובפעילויות חסד רבות, וכמו כן נערך מסע משמעותי ומרכזי ביותר לפולין.

בעקבות כל אלה נוצר קשר מעמיק ומיוחד בין התלמידים ובינם לבין הצוות, קשר שנשאר לאורך זמן. נשיא הישיבה הינו הרב אהרון אדלר. שהינו מקים הישיבה.

 

כיום בראשות הישיבה מכהן הרב איתמר ליברמן וכמנהל אדמיניסטרטיבי משמש ערן סלם.

סרטון מרגש המתאר את הקמת הישיבה: